Velkommen til TRIANGELDAGENE `17


Vi har gleden av å invitere deg til Triangeldagene som arrangeres i Molde 17. og 18. oktober

Årets viktigste møteplass for alle som jobber med tids- og ressursstyring i virksomheten, både brukere og ledelse av minVakt, minTimeplan, minTimeliste, minVakt-kommune og minLedelse.

TRIANGELDAGENE har fokus på medvirkning, forenkling og digitalisering. Vi synliggjør gevinster ved å samle alle ansatte i ett felles system for tids- og ressursstyring. I tillegg til nyheter i løsningene har vi et eget program for ledere, og ikke minst er vi avhengige av tilbakemeldingene fra dere for å videreutvikle våre løsninger. Vi tilbyr et spennende program både i form av foredrag og ikke minst det sosiale. Triangeldagene bidrar til at virksomheter kan møtes på tvers av geografi og bransje, der du kan utveksle erfaring og bygge nettverk.

Velkommen til Rosenes by for hyggelige og læringsrike dager!


  • Med hilsen
  • Jan Erik Grønset
  • Administrerende direktør