Velkommen til TRIANGELDAGENE `19


Vi har gleden av å invitere deg til Triangeldagene som arrangeres våren 2019.
Ny informasjon om dato og program kommer så snart vi har det klart.


Se bilder fra Triangeldagene 2017:


1
2
3
4
5
6
7
8


Den viktigste møteplassen for alle som jobber med tids- og ressursstyring i virksomheten, både brukere og ledelse av minVakt, minTimeplan, minTimeliste, minVakt-kommune og minLedelse.

TRIANGELDAGENE har fokus på medvirkning, forenkling og digitalisering. Vi synliggjør gevinster ved å samle alle ansatte i ett felles system for tids- og ressursstyring. I tillegg til nyheter i løsningene har vi et eget program for ledere, og ikke minst er vi avhengige av tilbakemeldingene fra dere for å videreutvikle våre løsninger. Vi tilbyr et spennende program både i form av foredrag og ikke minst det sosiale. Triangeldagene bidrar til at virksomheter kan møtes på tvers av geografi og bransje, der du kan utveksle erfaring og bygge nettverk.

Velkommen til hyggelige og læringsrike dager!


  • Med hilsen
  • Jan Eirik Grønset
  • Administrerende direktør